Logolink.png

Peněžní fondy ÚSC a PO

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Územní samosprávný celek a svazek obcí může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Tvorbu a zrušení peněžních fondů schvaluje zastupitelstvo obce nebo orgán svazku obcí.

Příspěvkové organizace zřizují peněžní fondy povinně pokud nastaly skutečnosti, které se zřízením peněžního fondu souvisí.

Právní rámec

§ 5, § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Metodika

Peněžní fond chápeme jako peněžní prostředky vyčleněné k samostatnému použití a oddělenému sledování.

Peněžní fondy mohou zřizovat územní samosprávné celky a svazky obcí, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení.

Zdrojem peněžních fondů mohou být:

  • přebytky hospodaření z minulých let,
  • příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce,
  • převody prostředků z rozpočtu do účelových peněžních fondů.

Tvorbu a zrušení peněžního fondu musí schválit zastupitelstvo obce.


Odkazy

Roční rozpočet
Obsah rozpočtu
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje