Logolink.png

Plat

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel a to v souladu s ustanoveními zákoníku práce a nařízením vlády, jakožto prováděcím předpisem k zákoníku práce.
Určení lze vymezit v kolektivní smlouvě, popřípadě vnitřním předpisem zaměstnavatele. Plat nelze určit jiným způsobem ani v jiném složení, než stanoví právní předpisy.
Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, určuje plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil. Obdobně se postupuje pokud tuto práci dočasně vykonává zastupující zaměstnanec.

Právní rámec

§ 122, HLAVA III – Plat, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 5 a § 123 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Příloha Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací

Doplňující informace

Toto určení platu se vztahuje např. na ředitele a ředitelky škol a školek, vedoucí knihoven apod. nikoliv na starosty a místostarosty (ti jsou odměňování podle zákona 128/2000 Sb., o obcích).
Platem nemůže být žádná forma naturálního plnění, neboť ZP plat definuje jako peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci.
Netýká se zastupitelů, ti nejsou zaměstnanci.


Odkazy

Platový tarif
Odměňování

Osobní nástroje