Logolink.png

Platový tarif

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Platový tarif zaměstnance se určí podle platové třídy, do které je zařazena nejsložitější práce, kterou vykonává a platového stupně, který se určí podle délky započitatelné praxe.
Platový tarif je měsíční částka, která náleží při odpracování všech směn v měsíci. Svátek, který připadl na pracovní den se považuje za odpracovaný den a tarif se nekrátí.
Při neodpracování všech směn, náleží poměrná část měsíčního platu - (podíl směn, které skutečně odpracoval a směn, které odpracovat měl).


Právní rámec

[1] Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, § 123 a § 5

Doplňující informace

Obdobně se zjišťuje i poměrná část u ostatních složek platu, pokud jsou stanoveny jako měsíční. U odměňování ve veřejné sféře (tedy u platu) nelze na rozdíl o sféry podnikatelské uplatnit měsíční mzdu krácenou za svátek + jeho proplacení, ani odměňování hodinovou sazbou.
Toto se vztahuje na všechny zaměstnance - tedy i na ty z úřadů práce (VPP), tam, kde jsou odměňováni hodinově - jsou odměňováni v rozporu se zákonem (tím také jejich data nevstupují do informačního systému o platech) - tam jdou pouze měsíční platy.

Odkazy

Platový výměr
Plat
Odměňování

Osobní nástroje