Logolink.png

Platový výměr

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce platový výměr, který musí být písemný; tuto povinnost nemá zaměstnavatel vůči zaměstnanci, se kterým sjednal smluvní plat.

(2) V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje

  • o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a
  • o výši platového tarifu a
  • ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu.

Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

(3) Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, vydá platový výměr orgán příslušný k určení jeho platu (§ 122 odst. 3).

Právní rámec

§ 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Metodika

Vedoucímu zaměstnanci, který se statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, vydává platový výměr příslušný orgán, oprávněný k určení jeho platu (§ 122 odst. 2).

Pokud platový výměr zaměstnanci zaručuje plnění v pracovněprávním poměru nižší než vyplývá ze smlouvy, případně vnitřního předpisu, je v dotčené části neplatný (§ 307, odst. 1, ZP).

Odkazy

Zákoník práce – obsah

Plat
Platový tarif
Odměňování

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje