Logolink.png

Pořadí srážek nařízených

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Odst. 1, § 149: Srážky podle § 146, písm. b) - tedy dohody podle § 327 - jejich pořadí se řídí dnem, kdy byla dohoda o srážkách ze mzdy nebo platu doručena zaměstnavateli nebo kdy byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena.

Odst. 2, § 149: Srážky podle § 147, odst. 1, písm. c), d) a e) - toto jsou ty vyplacené a nevyúčtované zálohy na mzdu a plat, na které nevznikl nebo zanikl nárok, zálohy na cestovní výlohy nebo jiné pracovní záležitosti, náhrady za vyčerpanou dovolenou, na kterou nárok nevznikl nebo zanikl apod. - pořadí se řídí dnem, kdy bylo započato provádění srážek.

Odst. 3, § 149: Odborové příspěvky - pořadí se řídí dnem, kdy zaměstnanec dal souhlas k jejich provádění

Odst. 4, § 149: Řeší pořadí srážek při změně zaměstnání - v doplňujících informacích

Právní rámec

§ 149 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Při nástupu k jinému zaměstnavateli, zůstává pořadí srážek zachováno i u nového zaměstnavatele. Nový zaměstnavatel začne srážky provádět dnem, ve kterém se od zaměstnance, dosavadního zaměstnavatele nebo oprávněného dozví, že byly nebo mají být prováděny srážky ze mzdy nebo platu a pro jaké pohledávky (mělo by být uvedeno na zápočtovém listu).


Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje