Logolink.png

Pořadí srážek obecně

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

V § 148 pojednává o srážkách uvedených v § 147 odst. 1 písm. a) a b), tedy srážkách, které jsou prováděny na základě ustanovení zákoníku práce nebo zvláštním zákonem, které se provedou přednostně. Jsou to:
- srážka daně z příjmů fyzických osob a obojí pojistné (SP + ZP) - provádění srážek na základě rozhodnutí nařízených - soudem, exekutorem, správcem daně nebo orgánem správního úřadu.


Právní rámec

§§ 148 až 150, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Srážky uvedené v § 147, odst. 1, písm. a) a b) - srážky ve prospěch státu. Zaměstnavatel má současně (v návaznosti na další právní předpisy) povinnost tyto srážky provádět.
Dále je povinností zaměstnavatele provádět srážení částek postižených výkonem rozhodnutí (exekuce) - tyto jsou prováděny na základě §§ 276 až 302 občanského soudního řádu.
Evidenční povinnost zaměstnavatele týkající se těchto písemností trvá po stejnou dobu jako u ostatních údajů a dokladů týkajících se mzdy nebo platu.


Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje