Logolink.png

Pojistné na sociální zabezpečení

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Pojistné je příjmem státního rozpočtu, pokud se dále nestanoví jinak.

Příjmem státního rozpočtu jsou též

  • penále (§ 20),
  • přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení (§ 21) a
  • pokuty (§ 22)

ukládané podle tohoto zákona.

Pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se uvádí jak samostatná položka příjmů státního rozpočtu.

Právní rámec

§ 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Metodika

Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti se odvádí pouze ze zaměstnání, která zakládají účast na nemocenském pojištění (§ 6 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Účast na nemocenském pojištění zakládá většina zaměstnání vykonávaných na základě pracovní smlouvy (případně na základě jmenování) a to jak ve veřejné sféře tak u podnikatelských subjektů (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva).

Z příjmů z tohoto zákonného pojištění jsou kryty tyto platby:

  • Dávky nemocenského pojištění (pracovní neschopnost, ošetřování, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství)
  • Důchody - starobní, invalidní, vdovecké a vdovské, sirotčí
  • Podpory v nezaměstnanosti

Odkazy

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - obsah

Jiné

Aktualizace k 1.8.2013

Osobní nástroje