Logolink.png

Poplatníci pojistného SZ - Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(5) Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění jsou za dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění.

Právní rámec

§ 3 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Metodika

Odkazy

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - obsah
Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení

Jiné

Aktualizace k 1.8.2013

Osobní nástroje