Logolink.png

Pozemkový fond

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Pozemkový fond České republiky (PF ČR) je právnickou osobou se sídlem v Praze. Vznikl k 1.1.1992.
Tento fond spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu a to:
- půdu, která tvoří zemědělský půdní fond,
- obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, včetně zastavěných pozemků,
- obytné a hospodářské budovy a stavby, sloužící zemědělské a lesní výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, včetně zastavěných pozemků,
- jiný zemědělský majetek.

Právní rámec

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti.

Formuláře, vzory

Žádost o pronájem nemovitosti ve správě PF ČR Přihláška k veřejné nabídce staveb určených k převodu oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb.

Odkazy

Veřejná správa

Jiné

oficiální stránky PF ČR Formuláře jsou volně ke stažení na oficiálních stránkách Pozemkového fondu České republiky.

Doplňující poznámky

Aktualizace k 1. 1. 2012

Osobní nástroje