Logolink.png

Právnické osoby územních samosprávných celků

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Právnická osoba zřízená či založená územním samosprávným celkem.
Územní samosprávný celek může:

  • zřizovat příspěvkové organizace ÚSC,
  • zakládat akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným,
  • zakládat obecně prospěšné společnosti,
  • zřizovat školské právnické osoby podle školského zákona (č. 561/2004 Sb.),
  • zřizovat veřejná ústavní zdravotnická zařízení podle zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních (č. 245/2006 Sb.).

Právní rámec

§ 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje