Logolink.png

Průměrný čistý měsíční výdělek

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Průměrný čistý měsíční výdělek se vypočte z průměrného hrubého měsíčního výdělku a to tak, že se od něho odečte pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a záloha na daň z příjmů fyzických osob (popřípadě daň srážková) - a to podle sazeb platných v měsíci, za který se tento výdělek zjišťuje.
Pokud má tedy zaměstnanec podepsané „Prohlášení…", přihlédne se při výpočtu ke všem uplatněným odpočtům.


Právní rámec

§ 356, odst. 3., z.č. 262/2006 Sb., (zákoníku práce)

Doplňující informace

Používá se nejčastěji na potvrzení pro ÚP a zjišťuje se z něho výše nároku podpory v nezaměstnanosti.

Pozor, pokud zaměstnanci skončí pracovní vztah posledním dnem čtvrtletí (např. 31.3.).
Není rozhodující, že si o potvrzení požádá až třeba 2.4., podstatné je, že pracovní vztah skončil dne 31.3. - tedy dnem spadajícím do prvního čtvrtletí. Tady se musí použít ještě průměrný výdělek platný pro toto čtvrtletí (tedy ten, kdy rozhodným obdobím bylo poslední čtvrtletí roku předcházejícího) nikoliv nově vypočtený. Toto se často špatně vykládá.


Odkazy

Průměrný výdělek
Průměrný hrubý výdělek
Odměňování
Odměňování

Osobní nástroje