Logolink.png

Průměrný hrubý výdělek

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Průměrný hrubý výdělek se vždy zjišťuje z průměrného hodinového hrubého výdělku zaměstnance. Zjištěný průměrný (případně pravděpodobný) výdělek se vynásobí průměrným počtem hodin, připadajících na jeden měsíc v průměrném roce.

Právní rámec

§ 356, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Průměrný rok pro účely tohoto zákona je 365, 25 dnů a průměrný měsíc má 4,438 průměrných týdnů. (Toto jsou dané koeficienty.)

Vzorec pro výpočet průměrného měsíčního příjmu zaměstnance:

Hodinový průměr x týdenní pracovní doba zaměstnance x 4,438

Odkazy

Průměrný výdělek
Průměrný čistý měsíční výdělek
Průměrný výdělek při více pracovních vztazích
Odměňování

Osobní nástroje