Logolink.png

Průměrný výdělek při více pracovních vztazích

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele práci na základě více pracovních vztahů, posuzujeme pro účely zjišťování průměrného platu každý příjem samostatně, tedy odděleně.
A to i jde-li o práci konanou na základě dohod, ale i práci konanou v jiném než pracovněprávním vztahu.


Právní rámec

§§ 361 a 362 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Vzhledem k tomu, že se za mzdu nebo plat v případě zjišťování průměrného výdělku považuje i odměna z dohod, kde lze sjednat i jednorázovou odměnu - po dokončení pracovního úkonu odkazuje § 361 na § 354, odst. 1.. V tomto případě je rozhodným obdobím celá doba, po kterou trvalo provedení sjednaného úkolu.

Odkazy

Průměrný výdělek
Průměrný hrubý výdělek
Odměňování

Osobní nástroje