Logolink.png

Pracovní poměr

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

(2) Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy sdružení občanů podle zvláštního právního předpisu vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy.

(3) Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem ; nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího

  a) organizační složky státu,
  b) organizačního útvaru organizační složky státu,
  c) organizačního útvaru státního podniku,
  d) organizačního útvaru státního fondu,
  e) příspěvkové organizace,
  f) organizačního útvaru příspěvkové organizace,
  g) organizačního útvaru v Policii České republiky

(4) Jmenování podle odstavce 3 provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu ; nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího

  a) organizační složky státu vedoucí nadřízené organizační složky státu,
  b) organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu,
  c) organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku,
  d) organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu,
  e) příspěvkové organizace zřizovatel,
  f) organizačního útvaru příspěvkové organizace vedoucí této příspěvkové organizace,
  g) organizačního útvaru v Policii České republiky policejní prezident.


Právní rámec

§ 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Metodika

Pracovní poměr je základním pracovněprávním vztahem. Vzniká na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo ve zvláštních případech - jmenováním.

Odkazy

Zákoník práce – obsah
Pracovní vztahy

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje