Logolink.png

Pracovní smlouva

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která musí být vždy písemná, obsahovat předepsané náležitosti.

Právní rámec

§ 34 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Náležitosti pracovní smlouvy

Povinné údaje:
- Jméno (případně jména) a příjmení zaměstnance
- Název a sídlo zaměstnavatele
- Druh vykonávané práce
- Místo výkonu práce
- Den nástupu do zaměstnání
- Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou/určitou, případně zkušební doba

Doplňující údaje:
- Údaj o délce dovolené, případně o způsobu jejího určování
- Údaje o výpovědních dobách
- Údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení
- Údaje o mzdě nebo platu a o odměně, případně způsobu určování
- Údaje o datu splatnosti a způsobu vyplácení
- Případně o kolektivních smlouvách nebo vnitřních předpisech

Vzor

Vzor pracovní smlouvy

Odkazy

Pracovní poměr

Osobní nástroje