Logolink.png

Pracovní vztah - doručování písemností zaměstnancem určených zaměstnavateli

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Zaměstnanec zpravidla doručuje písemnosti zaměstnavateli osobním předáním v jeho sídle, případně na pracovišti. Zaměstnavatel musí na žádost zaměstnance převzetí písemnosti písemně potvrdit. Přestože, zákonodárcům jaksi vypadla při novelizaci možnost doručit písemnost zaměstnavateli prostřednictvím poštovních služeb, rozhodně tak lze také učinit.

Pokud zaměstnavatel souhlasí s elektronickou komunikací, též ji možno použít. O tomto způsobu doručování pojednává odst. 2 - 5, uvedeného §.

Právní rámec

§ 337 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Při elektronickém doručování pracovně právních dokumentů (písemností) jsou oboustranně vymezena ZP stejná pravidla.

Odkazy

Pracovní vztahy

Osobní nástroje