Logolink.png

Pracovní vztah - doručování písemností zaměstnavatelem

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního vztahu, ale i dohod konaných mimo pracovní poměr, platový výměr, záznamy o porušení režimu dočasně práce neschopného, tedy veškeré písemnosti musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

Lze použít tyto způsoby doručení:
1) Na pracovišti - proti podpisu o převzetí, ale lze i v místě bydliště případně kdekoliv bude zaměstnanec k zastižení
2) Elektronicky - musí být použit elektronický podpis, ale je na zaměstnanci, zda zaměstnavateli tento druh komunikace umožní
3) Provozovatelem poštovních služeb - vybrat službu tak, aby bylo možno prokázat podmínky dané ZP pro doručení, případně lhůty


Právní rámec

§ 334 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Podmínky doručení advokátovi se řídí § 48 občanského soudního řádu, nikoli ZP.
Při doručování ve vlastní režii, které je ZP preferováno, může ale nastat situace, že zaměstnanec odmítne písemnost převzít. I v tomto případě se bude jednat o uskutečněné doručení, ale důkazní břemeno bude na zaměstnavateli. Pokud tedy zaměstnavatel toto odmítnutí předpokládá, měl by si předem opatřit svědka a v případě odmítnutí sepsat záznam. Ihned, můžete i ručně.

Odkazy

Pracovní vztahy

Osobní nástroje