Logolink.png

Pracovní vztah - doručování zaměstnavatelem elektronicky

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Tento způsob doručování lze použít pouze tehdy, pokud zaměstnanec dá písemný souhlas a poskytne elektronickou adresu pro doručování.
Písemnost doručovaná tímto způsobem musí být podepsána elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu.
Tato písemnost je doručena dnem, kdy zaměstnanec zaměstnavateli potvrdí datovou zprávu podepsanou též svým elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu.
Tento způsob doručení je neúčinný pokud se písemnost zaměstnavateli vrátí jako nedoručitelná nebo zaměstnanec do 3 dnů od odeslání nepotvrdí její přijetí.

Právní rámec

§ 335 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu upravuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Odkazy

Pracovní vztahy

Osobní nástroje