Logolink.png

Pracovní vztahy

Z Knihovna

Verze z 18. 2. 2011, 09:48; Kavan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Pracovněprávní vztahy – vztahy podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. v pozdějším znění).
Vztahy podle občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. v pozdějším znění).

Druhy pracovních vztahů

a) pracovní poměr
b) dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
c) příkazní smlouva – není vztah pracovně-právní

Právní rámec

• Náležitosti pracovního poměru jsou upraveny §§ 30 až 73 zákoníku práce
• Náležitosti dohod konaných mimo pracovní poměr upravují §§ 74 až 77 zákoníku práce
• Náležitosti příkazní smlouvy jsou upraveny §§ 724 až 736 občanského zákoníku

Odkazy

Dovolená
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Pracovní smlouva
Vznik pracovního poměru
Přestávky v práci
Práce přesčas
Pracovní poměr
Pracovní vztah - doručování písemností zaměstnavatelem
Pracovní vztah - doručování písemností zaměstnavatelem prostřednictvím poštovních služeb
Pracovní vztah - doručování písemností zaměstnancem určených zaměstnavateli
Pracovní vztah - doručování zaměstnavatelem elektronicky
Ukončení pracovního poměru
Kontroly v pracovněprávních vztazích
Bezdůvodné obohacení
Závazky z pracovněprávního vztahu a smrt zaměstnance
Kontroly v pracovněprávních vztazích

Osobní nástroje