Logolink.png

Pravděpodobný výdělek

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Právní rámec

§ 355 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Metodika

Pravděpodobný výdělek lze určit několika způsoby
- Ze mzdy nebo platu, který zaměstnanec skutečně dosáhl od počátku rozhodného období
- Ze mzdy nebo platu, kterého by pravděpodobně dosáhl - tady přihlédnout i k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu
- Podle výše mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci obdobnou (přiměřeně by si tedy měly odpovídat i vypočtené částky)
- Je-li pravděpodobný výdělek nižší než minimální mzda, potom se musí do úrovně minimální mzdy upravit (§ 357, odst. 1)

Odkazy

Zákoník práce – obsah

Odměňování

Jiné

Aktualizace k 1.1. 2013

Osobní nástroje