Logolink.png

Rejstřík trestů

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Rejstřík trestů je rozpočtová organizace se sídlem v Praze zřízená zákonem.
Rejstřík trestů vede:
- evidenci osob pravomocně odsouzených v trestním řízení,
- evidenci významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví zákony.
Rejstřík trestů vydává výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se osoby na základě její předchozí písemné žádosti. Žádost se podává prostřednictvím obecního či městského úřadu, který bezplatně ověří totožnost žadatele

Právní rámec

§ 1, § 2, § 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

Odkazy

Veřejná správa
Výpis z evidence Rejstříku trestů

Osobní nástroje