Logolink.png

Rozhodné období - pro určení průměrného výdělku

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Pokud není v zákoníku práce určeno jinak, je rozhodným obdobím předcházející kalendářní čtvrtletí.

Při vzniku pracovního poměru v předchozím kalendářním čtvrtletí je doba od vzniku tohoto pracovního poměru do konce tohoto kalendářního čtvrtletí.


Právní rámec

§ 354 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Rozhodné období je v podstatě odpracovaná doba a to včetně přesčasových hodin.
Nezapočítává se: doba překážek v práci (nemoc, OČR, apod.), dovolená


Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje