Logolink.png

Rozpis rozpočtu

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku a orgánech svazku obcí se jeho rozpis provádí neprodleně.

(2) Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.

(3) Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové skladby.

Právní rámec

§ 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Rozpis rozpočtu se provádí v členění dle podrobné rozpočtové skladby.

Rozpis rozpočtu musí být proveden neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku.

Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.

Neprovedení rozpisu rozpočtu dle těchto pravidel je správním deliktem.

Odkazy

Rozpočtový proces
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje