Logolink.png

Rozpočtová skladba

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Rozpočtovou skladbu stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou. Jedná se o jednotný systém třídění příjmů a výdajů, který se uplatňuje v rozpočtech územních samosprávných celků (ÚSC), dobrovolných svazků obcí (DSO), organizačních složek státu (OSS) a dalších rozpočtech zejména při sledování plnění státního rozpočtu.

Rozpočtová skladba se nepoužívá k třídění a sledování příjmů a výdajů týkajících se:

Rozpočtová skladba stanoví jednotky třídění příjmů a výdajů (položky a paragrafy), kterými se označují rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizace (ÚSC, DSO, OSS, atd.).

Právní rámec

§ 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 1 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Rozpočtová skladba je uvedena v příloze vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Odkazy

Rozpočtový proces
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje