Logolink.png

Rozpočtové opatření

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Prostřednictvím rozpočtových opatření se provádí změny rozpočtu v průběhu kalendářního roku. Evidují se podle časové posloupnosti.

Rozpočtovým opatřením je:

  • přesun rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji bez dopadu na celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů,
  • použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
  • vázání rozpočtových výdajů, jestliže je ohroženo neplnění rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje.

Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně:

  • jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. dotace, transfery),
  • jde-li o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám (např. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím),
  • hrozí-li nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

Právní rámec

§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Rozpočtová opatření provádí rada (kde není rada, starosta) v rozsahu, ve kterém jej pověřilo zastupitelstvo obce (§ 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
V případě, že radě nebyl vymezen rozsah provádění rozpočtových opatření, provádí změnu závazných ukazatelů rozpočtu zastupitelstvo obce.

Odkazy

Rozpočtový proces
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje