Logolink.png

Rozpočtový proces

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Rozpočtový proces v rámci kalendářního roku zahrnuje:

  • Vypracování návrhu rozpočtu,
  • Zveřejnění návrhu rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu,
  • Schválení rozpočtu v zastupitelstvu,
  • Rozpis rozpočtu dle rozpočtové skladby,
  • Hospodaření dle rozpočtu,
  • Provádění změn rozpočtu rozpočtovými opatřeními,
  • Schválení údajů o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v závěrečném účtu obce.

Právní rámec

§ 11 - § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Rozpočtová skladba
Rozpočtové provizorium
Rozpočtové opatření
Časové použití rozpočtu
Kompenzační peněžní operace
Účelovost rozpočtových prostředků
Návrh závěrečného účtu
Závěrečný účet
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje