Logolink.png

Rozpočtový výhled

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

§ 3 odst. 1 – Rozpočtový výhled jako pomocný nástroj
§ 3 odst. 2 – Obsah rozpočtového výhledu

Právní rámec

§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

METODIKA

Rozpočtový výhled je pomocný nástroj finančního hospodaření územního samosprávného celku (ÚSC) nebo svazku obcí (DSO).

Slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření ÚSC či DSO.

Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích.

Sestavuje se na budoucí období 2 až 5 let.

Musí zohledňovat finanční zdroje, dlouhodobé závazky a pohledávky, potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů apod.

Nezpracování rozpočtového výhledu je správním deliktem.

Odkazy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah
Územní rozpočet

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje