Logolink.png

Schodkový rozpočet

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Schodkový rozpočet může být schválen jen v případě, že schodek bude možné uhradit

  • přebytky minulých let
  • smluvně zabezpečenou půjčkou
  • smluvně zabezpečeným úvěrem
  • smluvně zabezpečenou návratnou finanční výpomocí

Právní rámec

§ 4, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Schodkový rozpočet bývává schválen v případech, kdy územně samosprávný celek hradí výdaje z cizích zdrojů, (např. z půjčky, úvěru, návratné finanční výpomoci).

Odkazy

Roční rozpočet
Půjčka
Smlouva o půjčce
Úvěr
Smlouva o úvěru
Návratná finanční výpomoc
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje