Logolink.png

Sdružené prostředky

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Sdružené prostředky jsou finanční prostředky sdružené na základě smlouvy o sdružení k dosažení společného účelu.
Sdružit se mohou prostředky několika osob např. za účelem výstavby společné investice.

Sdružené prostředky jsou spravovány jedním z účastníků smlouvy o sdružení.

Sdružené prostředky se obvykle vedou na zvláštním bankovním účtu, jehož nepoužité zůstatky se koncem roku převádí do dalších let.

V účetnictví se zachycují bez použití rozpočtové skladby.

Právní rámec

§ 72 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech


Účtování

Účtování o sdružování prostředků 
A.obec není nositelem projektu
Poskytnutí příspěvku správci sdružení                      351/231
Zúčtování majetkového podílu po vypořádání
majetkového podílu mezi sdružovateli                       02x/351
B. Účtování u obce, která je nositelem projektu – správce sdružení
Příjem vkladů od účastníků sdružení                       245/352
Převod vlastního vkladu do sdružení                       351/231
Příjem vlastního vkladu do sdružení                       245/352
Pořízení majetku
Předpis závazku (došlá faktura)                         042/321
Úhrada                                      321/245

Provozní výdaje – předpis                            5xx/321
Úhrada                                      321/245
Zařazení do majetku (např. stavba)                        021/042
Předání vlastnických podílů po
Ukončení díla členům sdružení                          352/021
Vyúčtování vlastního majetkového podílu                     352/351
Vyúčtování provozních prostředků členům sdružení                 352/5xx
Vyúčtování vlastního podílu                           352/351
Vrácení nespotřebovaných prostředků členům sdružení               352/245

Metodika

Obce sdružují peněžní prostředky za účelem společného získávání majetku nebo poskytování služeb.
Sdružení nemá právní subjektivitu, proto jedna z obcí je „nositelem projektu“, vystupuje jménem sdružení a vede účetnictví odděleně od vlastní hlavní nebo hospodářské činnosti. Účtuje o tzv. sdružených prostředcích.
Ostatní obce na tuto společnou činnost poskytují příspěvky.


Odkazy

Obsah rozpočtu
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje