Logolink.png

Speciální:PrefixIndex

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

A B C Č D Ď E É F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž

Všechny stránky
Všechny stránky | Další stránka (Daňový doklad DPH při vývozu zboží)
1. Obecné zásady1. platová třída10. platová třída
11. platová třída12. platová třída13. platová třída
14. platová třída15. platová třída16. platová třída
2. Způsob stanovení výše finanční záruky nebo limitu pojistného plnění z odpovídajícího pojištění2. platová třída3. Základní vzorec pro stanovení výše finanční záruky nebo limitu pojistného plnění z odpovídajícího pojištění
3. platová třída4. Stanovení výše finanční záruky nebo limitu pojistného plnění z odpovídajícího pojištění prováděné oznamovatelem4. platová třída
5. Stanovení výše finanční záruky nebo limitu pojistného plnění z odpovídajícího pojištění prováděné ministerstvem5. platová třída6. Množství odpadu, ke kterému se vztahuje finanční záruka nebo limit pojistného plnění z odpovídajícího pojištění - člen „M“ ve vzorci (1)
6. platová třída7. platová třída8. platová třída
9. platová třídaA.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodejiAbsolutorium
Absolutorium v konzervatořiAbsolutorium v konzervatoři, vyhláška č. 47/2005 Sb.Adrese na obálce - postup zpracování
Agenturní zaměstnávání a doba dočasného přidělení zaměstnanceAgenturní zaměstnávání a dohoda práceAgenturní zaměstnávání a závislá práce
Akce základní umělecké školyAkcieAkciová společnost a.s.
Akreditace archivů a povinnosti zřizovatelů archivůAkreditační komise VOŠAkruální princip zachycování nákladů a výnosů
AktivaAktiva oběžnáAktiva stálá (dlouhodobá)
Aktivace – účtová skupina 62AlphabetSearchAnalytické účty dle § 77 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Analytický účetArchivArchivace daňové evidence DP
ArchivnictvíArchivní fondArchivní inspektor
Archivní pomůckaArchivní sbírkaArchivní zpracování
Archivy územních samosprávných celkůArchiválieAsistent pedagoga speciálního vzdělávání
Auditní postupyAuditní postupy - prověření správnosti u vzorku vybraných operacíAuditní postupy zahrnují úkony
Autorizovaná konverze dokumentůAutorizovaný inspektorBPEJ dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
Balení a označování nebezpečných odpadůBaterie a akumulátory - výklad pojmů dle zákona o odpadechBezdůvodné obohacení
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích - společná ustanoveníBezpečnost a ochrana zdraví v školních zařízeníchBezpečnostní archivy
Bezpečnostní přestávkaBezúplatné pořízení materiálových zásobBezúplatný převod materiálu jiné, ne vybrané účetní jednotce
Bezúplatný převod materiálu jiné vybrané účetní jednotceBezúplatný převod zboží jiné, ne vybrané účetní jednotceBezúplatný převod zboží u jiné vybrané účetní jednotce
Bilanční kontinuitaBiologicky rozložitelný odpad - výklad pojmůBližší podmínky hlasování o schválení účetní závěrky
Bližší podmínky hlasování o schválení účetní závěrky schvalujícím orgánemBližší podmínky hlasování orgánu účetní jednotky schvalující účetní závěrkuBod 3.1.3. – Účet 401 a drobný dlouhodobý majetek
Bod 3. Vymezení pojmůBod 3.c – Nově pořízený dlouhodobý majetekBod 4. Obecná pravidla pro odpisování
Bod 5. Způsoby odpisováníBod 6. Obecná pravidla pro rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob odpisováníBod 7. Postup při změně metody k 31. prosinci 2011
Bod 8. Postup účtováníBod 9. Přechodná ustanoveníBodové pole dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Brutto, korekce, nettoBudovaBudova podle katastrálního zákona
Budovy a stavby v katastru nemovitostiBudovy dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetkuBudovy – označování podle katastrálního zákona
Bydliště pro účely daně z příjmů fyzických osobBytByt dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
Byt pro sociální bydleníBytové náhradyBytové potřeby
Bytový důmBytový dům pro sociální bydleníByty a nebytové prostory podle zákona o vlastnictví bytů
Byty a nebytové prostory – označování podle katastrálního zákonaBáze dat bodového pole dle vyhlášky č. 31/1995 Sb., o zeměměřictvíBěh lhůty pro stanovení daně za r. 2011 při provádění srážek daně zvláštní sazbou daně (srážková daň) dle daňového řádu. Příklad
Běh lhůty pro stanovení daně za r. 2011 při provádění srážek záloh na daň dle daňového řádu. PříkladBěžná údržba bytuBěžné účty ÚSC, OSS
CCelní orgány a odpadové hospodářstvíCena při nabití majetku zděděním nebo darováním dle zákona o daních z příjmů
Cenný papír podle OZCenová mapa dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetkuCentrum školského poradenského zařízení
Centrální evidence CESCentrální registr silničních vozidelCentrální zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Ceny sjednané mezi kapitálově spojenými osobami DPCeny sjednané mezi spojenými osobami DPCeny sjednané u jinak spojených osob DP
Ceny z veřejných soutěží DPCesta do zaměstnání a zpětCesta mimo pravidelné pracoviště a cestovní náhrady
Cestovní náhrady, na které nebyla poskytnutá zálohaCestovní náhrady při jejich neprokázáníCestovní náhrady při výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem
Cestovní náhrady u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrCestovní náhrady u dohod u prací mimo pracovní poměrCestovní náhrady člena zastupitelstva
Cestovní výdaje při pracovní cestěCharakteristika základního uměleckého vzdělání (ZUŠ)Charakteristiky platových tříd
Cizinec s povolením k pobytu na území ČRCizojazyčné doklady pro uplatňování nezdanitelných částí základu daně, rok 2011Cizí prostředky
Cizí státní občan a oprávnění občana obceCizí zdroje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.Co legalizace nepotvrzuje
Co mohou požadovat orgány sociálního zabezpečeníCo není opravou nebo údržbou majetkuCvičení
Cíle středního vzděláváníCíle vyššího odborného vzdělávání a stupeň vzděláníCíle vzdělávání
Cíle vzdělávání v konzervatořiCílová odměnaCírkevní stavby
DDPH - Příloha č. 1DPH - Příloha č. 2
DPH - Příloha č. 3DPH - Příloha č. 4DPH - Příloha č. 5
DP - ModernizaceDP - Odpisová skupina 1DP - Odpisová skupina 2
DP - Odpisová skupina 3DP - Odpisová skupina 4DP - Odpisová skupina 5
DP - Odpisová skupina 6DP - RekonstrukceDP - Technické zhodnocení hmotného majetku
DP - Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocenímDP - odpisy a technické zhodnocení nehmotného majetkuDP - odpisy nehmotného majetku a použití ustanovení
DP - odpisy nehmotného majetku a právo užíváníDP - rezervy a opravné položkyDP - stanovení odpisů hmotného majetku při rovnoměrném odpisování
DP - výdaje (náklady) a nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetkuDP - výdaje (náklady) nájemného u finančního pronájmuDP - výdaje (náklady) při prodeji neodepisovaného majetku
DP - výdaje (náklady) při prodeji podnikuDP - výdaje (náklady) při prodeji podniku poplatníkem, který nevede účetnictvíDP - výdaje (náklady) u podnikatelské nebo jinak vymezené činnosti
DP - výdaje (náklady) u pohledávky nabyté při přeměně obchodní společnostiDP - výdaje (náklady) u poplatníků, jejichž hlavním předmětem činnosti je nákupDP - výdaje (náklady) u prodeje najatého majetku
DP - výdaje (náklady) u upředčasně ukončené smlouvy o finančním pronájmuDP - výdaje (náklady) u živelné pohromyDP - výdaje (náklady)u nabývací ceny podílu na obchodní společnosti
DP - výdaje (náklady)u plátce daně z přidané hodnotyDP - výdaje na pracovní a sociální podmínkyDP - za prvního vlastníka hmotného movitého majetku se považuje
DP - zálohové období a poslední známá daňová povinnostDP a daně zaplacené plátcem za poplatníkaDP a daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí
DP a daňové přiznání v insolvenčním řízeníDP a daňové zvýhodnění na vyživované dítěDP a daňový bonus
DP a daňový nedoplatekDP a daňový odpis nehmotného majetkuDP a doplatek ze zúčtování
DP a hodnota cenného papíruDP a hodnota pohledávky u poplatníka vedoucího účetnictvíDP a jmenovitá hodnota pohledávky z úvěru
DP a motivační příspěvekDP a nabývací cena akcieDP a náhrada za uvolnění bytu
DP a náhrady cestovních výdajůDP a nájemnéDP a náklady exekuce
DP a odpisy hmotného majetkuDP a odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního zářeníDP a odvod úhrnu sražených záloh fyzických osob
DP a paušální výdaj na dopravuDP a paušální částky hrazené zaměstnanciDP a plnění restitučních nároků
DP a pohledávky nabyté postoupením u poplatníka vedoucího daňovou evidenciDP a pojistné hrazené poplatníkemDP a pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění
DP a pořizovací cena směnky při prodejiDP a příspěvky právnickým osobámDP a roční zúčtování záloh
DP a uplatnění daňového bonusuDP a vstupní cena etiketovacího zařízeníDP a vstupní cena majetku
DP a vyplacený měsíční daňový bonusDP a vyživované dítě - charakteristikaDP a výdaje, které nejsou daňovým výdajem
DP a výdaje, které nejsou technickým zhodnocenímDP a výdaje hrazené nájemcemDP a výdaje na civilní obranu
DP a výdaje na likvidaci zásobDP a výdaje na pořízení nehmotného majetkuDP a výdaje na pořízení slevových karet
DP a výdaje na pracovní cestyDP a výdaje na provoz vlastního zařízeníDP a výdaje na restaurování uměleckého díla
DP a výdaje na tvorbu kulturních a sociálních potřebDP a výdaje na zabezpečení obranyschopnosti státuDP a výdaje na zabezpečení požární ochrany
DP a výdaje na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzděláváníDP a výdaje podle zvláštních zákonůDP a výdaje v souvislosti s odstraňováním živelných pohrom
DP a zaměstnávání osob se zdravotním postiženímDP a změna poslední známé daňové povinnostiDP a zrušení povinnosti u sražení záloh
DP a zrychlené odpisování hmotného majetkuDP a zvláštní sazba daně – poplatník daně z příjmů fyzických osobDP a zvláštní sazba daně – poplatník daně z příjmů právnických osob
DP a zvýšení základu pro výpočet zálohy fyzických osobDP a zůstatková cena hmotného majetku vyřazeného v důsledku škodyDP a zůstatková cena vyjmenovaného hmotného majetku
DP a účetní odpisyDP a část zdaňovacího obdobíDP a škody
DP – hodnota pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně společnostiDP – smluvní pokuty a jiné sankceDalší dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví
Další kola přijímacího řízeníDalší podmínky konání absolutoria v konzervatořiDalší podmínky konání maturitní zkoušky
Další podmínky konání závěrečné zkouškyDalší podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Další pravidla hospodaření školské právnické osobyDalší práva kontrolujícíhoDalší připojené náležitosti o pořádání veřejné sbírky
Další správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové službyDalší výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmůDalší výdaje rozpočtu kraje
Další výdaje rozpočtu obceDalší výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříkuDalší činnosti související se schvalováním účetní závěrky
DaněDaně a poplatkyDaně a poplatky, vratky
Daně a poplatky – účtová skupina 53Daně z příjmůDar
Dary poskytnuté veřejnou obchodní společností DPDaň darovacíDaň darovací a znalecký posudek
Daň dědickáDaň dědická a znalecký posudekDaň na vstupu, DPH
Daň na výstupu DPHDaň silničníDaň stanovená paušální částkou u příjmů z prodeje věci nebo práva
Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmůDaň vybíraná srážkou z příjmů včetně zálohDaň vybíraná srážkou zaměstnavatelem jako plátcem daně dle daňového řádu
Daň z převodu nemovitostíDaň z převodu nemovitostí a znalecký posudekDaň z přidané hodnoty
Daň z příjmu – účtová skupina 59Daň z příjmů - příloha č.1Daň z příjmů - příloha č.2
Daň z příjmů - příloha č.3Daň z příjmů a daňově uznatelné výdaje (náklady)Daň z příjmů a doba mezi nabytím a prodejem
Daň z příjmů a mzdy, rok 2011Daň z příjmů a osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzíDaň z příjmů a osvobození příjmů
Daň z příjmů a uznání výdajů (nákladů) pro daňové účely - souhrný výkladDaň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - částky sražené na pojištění SZDaň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – mzdový list
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – povinnost plátceDaň z příjmů stanovená paušální částkouDaň z příjmů stanovená paušální částkou a daňový bonus
Daň z příjmů – účtová skupina 59Daň ze stavebDaňová evidence DP
Daňová povinnost u daně silničníDaňová povinnost u daně silniční v průběhu zdaňovacího obdobíDaňová ztráta daně z příjmů fyzické osoby
Daňová ztráta dle zákona o daních z příjmůDaňové přiznání a splatnost daněDaňové přiznání a splatnost daně DPH
Daňové přiznání a splatnost daně DPH – neplátceDaňové přiznání a splatnost daně DPH – osoba identifikovaná k daniDaňové přiznání a splatnost daně DPH – plátce – nerezident
Daňové přiznání a splatnost daně DPH – rozhodnutí o úpadku a insolvenční řízeníDaňové přiznání a splatnost daně DPH – sdruženíDaňové přiznání a splatnost daně DPH – zemřelý plátce
Daňové přiznání a splatnost daně DPH – zánik společnostiDaňové přiznání daně silničníDaňové přiznání k dani darovací
Daňové přiznání k dani darovací nepodáváDaňové přiznání k dani dědickéDaňové přiznání k dani dědické a darovací
Daňové přiznání k dani dědické a darovací se nepodáváDaňové přiznání k dani dědické nepodáváDaňové přiznání k dani s převodu nemovitostí se nepodává
Daňové přiznání k dani z nemovitostiDaňové přiznání k dani z převodu nemovitostíDaňové přiznání k dani z převodu nemovitostí se nepodává
Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osobDaňové přiznání k dani z příjmů fyzických osobDaňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob – není povinnost podání
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob – povinnost podáníDaňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob – uvedené příjmyDaňové tvrzení dle daňového řádu
Daňové zvýhodnění a sleva na dani z příjmů - prohlášení k daniDaňové zvýhodnění a sleva na dani z příjmů u pobírání mezd od více plátců daněDaňové zvýhodnění na vyživované dítě a daňový bonus – všeobecně, rok 2011
Daňové zvýhodnění u daně z příjmůDaňové řízení dle daňového řáduDaňový doklad
Daňový doklad, DPHDaňový doklad, DPH - náležitostiDaňový doklad, DPH – vystavení
Daňový doklad DPH - Lhůta vystaveníDaňový doklad DPH - zmocněníDaňový doklad DPH při dovozu zboží
Osobní nástroje