Logolink.png

Splatnost odměn z dohod a náhrad mezd a platů, odměny za pohotovost

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou jinak, platí pro výplaty odměn z dohod, ale také pro odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy nebo platu, které též nejsou mzdou ani platem pravidla uvedená v §§ 141 a 142 (tedy určený den pro výplatu).
Při sjednání jednorázové odměny - až po dokončení celého pracovního úkonu, vyplatí zaměstnavatel tuto odměnu v nejbližším výplatním termínu.


Právní rámec

§ 144 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Přestože odměny nejsou mzdou ani platem, z praktických důvodů je dobré sjednotit podmínky pro jejich výplatu a stanovit termín jejich výplaty shodně se mzdou nebo platem.
I v tomto případě musí zaměstnavatel vystavit písemný doklad, ze kterého vyplývá nárok zaměstnance na tato plnění.


Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje