Logolink.png

Splatnost platu

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Plat je splatný po vykonání práce a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po vykonání práce, za kterou zaměstnanci vznikl nárok na plat.
Pokud den výplat není sjednán v kolektivní smlouvě, určí ho zaměstnavatel - např. ve vnitřním předpise.
Zaměstnanec musí obdržet písemný doklad o výpočtu a provedených srážkách.


Právní rámec

§§ 141 až 144 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Tato ustanovení jsou společná jak pro plat, tak mzdu i odměny z dohod.

Výplata na základě plné moci - jiné osobě mimo zaměstnance (včetně manžela nebo zletilého potomka), lze vyplatit jen na základě plné moci (pokud se nejedná o případ, kdy toto umožňuje zákon 379/2005 Sb., o ochraně před škodami způsobenými alkoholem a jinými návykovými látkami.

Poštou - v případě závažných důvodů, pro které se zaměstnanec nemůže v den výplaty dostavit na výplatní místo - zašle zaměstnavatel plat v den výplaty (nejpozději následující pracovní den) a to na vlastní náklady a nebezpečí, nedohodnou-li se jinak.

Odkazy

Plat
Odměňování

Osobní nástroje