Logolink.png

Spolupráce mezi obcemi

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.

(2) Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje zejména
a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu,
b) na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí,
c) zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona dvěma nebo více obcemi.

Právní rámec

§ 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Sdružování obcí
Dobrovolný svazek obcí
Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí
Příloha smlouvy o vytvoření svazku obcí
Přezkoumání hospodaření svazku
Spolupráce s obcemi jiných států

Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje