Logolink.png

Správní delikty podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Za správní delikt se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů považuje porušení tohoto zákona:

  • především nedodržení rozpočtového procesu, (neprovedení změn rozpočtu, neprovedení rozpisu rozpočtu)
  • nezpracování rozpočtového výhledu,
  • porušení pravidel rozpočtového provizoria,
  • nezajištění přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
  • a další.

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu spáchání a k následkům správního deliktu.

Právní rámec

§ 22 a a § 22 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah
Porušení rozpočtové kázně

Osobní nástroje