Logolink.png

Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Srážkami z příjmu zaměstnance jsou srážky ze mzdy nebo platu a z jiných příjmů z pracovněprávního vztahu. Tyto vztahy jsou uvedeny v § 3, ZP (pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr).
Jinými příjmy podle odst. 2, § 145 jsou:
odměna z dohody, náhrada mzdy nebo platu, odměna za pracovní pohotovost, odstupné - ale i jiná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním.

Srážky se mohou (dle § 146) provádět pouze:
a) V případech uvedených v zákoníku práce
b) Na základě dohody o srážkách ze mzdy (§ 327) nebo k uspokojení závazků zaměstnance
c) K úhradě členských příspěvků zaměstnance - člena odborové organizace, musí být zakotveno v kolektivní smlouvě nebo sjednáno v písemné dohodě

Právní rámec

§§ 145 až 146 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Každá dohoda o srážkách musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
Uspokojením závazků zaměstnance je míněna úhrada závazku vůči zaměstnavateli (je-li tento věřitelem) a to na základě písemně sjednané dohody o srážkách uzavřené na základě § 327, ZP. Též se srážkou odborového příspěvku musí zaměstnanec vyjádřit písemný souhlas.


Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje