Logolink.png

Stavební úřad

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Je orgán obce, který v přenesené působnosti
a) vydává územní rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak,
b) vydává územní souhlas,
c) poskytuje informace pro pořizování územně púlánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
d) vykonává další činnosti podle stavebního zákona.

Právní rámec

§ 6, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Metodika

Stavební úřad vydává (přijímá)

 • Nařízení odstranění stavby
 • Nařízení provádění nezbytných úprav
 • Nařízení provádění udržovacích prací
 • Nařízení provedení neodkladné zabezpečovací práce
 • Nařízení vyklizení stavby
 • Oznámení stavebního povolení a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
 • Oznámení zahájení stavebního řízení, nařizuje ústní jednání a místní šetření
 • Oznámení zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání a místního šetření
 • Provádění státního stavebního dozoru
 • Příjem návrhů nebo zahájení a vedení územního řízení
 • Ohlášení na informační, reklamní a propagační zařízení, povolení na jeho umístění

Odkazy

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Osobní nástroje