Logolink.png

Svěřený majetek

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Svěřeným majetkem se rozumí majetek, který zřizovatel předal k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci. Majetek je vlastnictvím zřizovatele, ale příspěvková organizace jej užívá a nakládá s ním v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.


Právní rámec

§ 27 odst. 2 písm. e), f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje