Logolink.png

Ukončení pracovního poměru

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Pracovní poměr skončí:
- uplynutím doby
- ve zkušební době
- dohodou
- výpovědí
- okamžitým zrušením pracovního poměru

Právní rámec

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) §§ 48 až 73

Doplňující informace

Pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance
Pracovní poměr cizince (nebo osoby bez státní příslušnosti) končí též:

  • dnem, kterým má skončit pobyt na území ČR při zrušení pobytu
  • dnem, kterým nabývá právní moci rozsudek o trestu vyhoštění z ČR
  • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání

Při rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením, má zaměstnavatel povinnost písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce. Není předepsána forma, stačí dopis. Prokazuje se rozhodnutím posudkové komise OSSZ. Zaměstnavatel již nemusí nabízet těmto osobám jiné vhodné místo. Není již též jeho povinností spolupráce při hledání nového zaměstnání a nemusí tudíž čekat, až zaměstnanec nové místo získá.


Odkazy

Pracovní poměr
Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

Osobní nástroje