Logolink.png

Výkon samosprávy

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Samospráva je součást veřejné správy.

Rozlišujeme samosprávu

  • územní (zaručenou Ústavou ČR – obce, kraje)
  • zájmovou či profesní (zaručenou příslušnými právními předpisy např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká obec Sokolská …).

Samosprávu vykonávají orgány samosprávných právních subjektů, pokud je na ně výkon veřejné správy delegován (je svěřen) do jejich samostatné odpovědnosti. I takto delegovaná veřejná správa neztrácí charakter plnění veřejných úkolů a její subjekty charakter orgánů veřejné moci, pokud rozhodují v rámci svěřené jim pravomoci o právech a povinnostech fyzických a právnických osob.

Právní rámec

Zdroj: Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě
[1]

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Veřejnoprávní korporace
Samostatná působnost obce

Osobní nástroje