Logolink.png

Výpis z evidence Rejstříku trestů

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Výpis z evidence Rejstříku trestů se vydává na základě písemné žádosti osoby, jejíž údaje z rejstříku jsou požadovány. Ve výpisu se uvede, zda má osoba záznam v rejstříku, tedy byla-li pravomocně odsouzena včetně údajů o průběhu výkonu uloženého trestu.

O vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů lze požádat prostřednictvím obecních a městských úřadů.

Za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů se platí správní poplatek ve výši dle sazebníku správních poplatků (správní poplatky u obcí).

Právní rámec

§ 13, § 14 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

Odkazy

Veřejná správa
Rejstřík trestů

Osobní nástroje