Logolink.png

Výplata mzdy nebo platu na účet

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Jedná se o bezhotovostní úhradu závazku zaměstnavatele vůči zaměstnanci za jím odvedenou práci. Zaměstnavatel je povinen na žádost zaměstnance poukázat částku určenou zaměstnancem na účet vedený bankou, spořitelním či úvěrovým družstvem a to na své náklady a nebezpečí a to v termínu určeném pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.


Právní rámec

§ 143 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Termín bezhotovostní výplaty - finanční prostředky na úhradu mzdy nebo platu musí z účtu zaměstnavatele být odepsány nejpozději v den určený pro výplatu, není-li písemná dohoda o pozdějším termínu.
Zaměstnavatel mzdu nebo plat, případně jejich určenou část odesílá jednou částkou a na jeden účet - určený zaměstnancem. Zaměstnanec nemůže požadovat, aby zaměstnavatel poukazoval finanční prostředky např. penzijnímu fondu nebo komerční pojišťovně. Též připsání částky na účet zaměstnance není věcí zaměstnavatele - záleží na podmínkách finanční instituce, ve kterém má zaměstnanec sjednáno vedení účtu.


Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje