Logolink.png

Výpovědní lhůta a pracovní neschopnost

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Přesné znění dle ZP:
Byla-li dána zaměstnanci výpověď tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Právní rámec

§ 53, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Doplňující informace

V předchozím zákoníku práce byl tento případ řešen v samostatném §, takže se nechal snadno najít v obsahu. Dnes je součástí § 53, který je nadepsán „Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem“, takže se toto ustanovení poměrně špatně hledá, pokud nevíme, k čemu je přiřazeno.
Ochrannou dobou je tady míněna pracovní neschopnost.


POZOR! Pokud zaměstnanec podá výpověď sám, tak se mu výpovědní doba o nemoc neprodlužuje.


Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje