Logolink.png

Historie verzí stránky „Veřejnoprávní korporace“

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání
(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace
  • (teď | předchozí) 16. 2. 2012, 17:33 Kavan (diskuse | příspěvky) (554 bajtů) (Založena nová stránka: ==Definice== Veřejnoprávní korporací je subjekt veřejné správy, kterému<BR> * byla svěřena moc samostatně plnit veřejné úkoly,<BR> * má právní subjektivit...)
Osobní nástroje