Logolink.png

Veřejnoprávní korporace

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Veřejnoprávní korporací je subjekt veřejné správy, kterému

  • byla svěřena moc samostatně plnit veřejné úkoly,
  • má právní subjektivitu,
  • lze rozlišovat tyto typy veřejnoprávních korporací,

- územní (obce, kraje),
- věcné (dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti).

Právní rámec

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

Odkazy

Obecní zřízení
Dobrovolný svazek obcí
Výkon samosprávy

Osobní nástroje