Logolink.png

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY KE STAŽENÍ

Aktualizace k 1. 10.2013

Obsah

Střední školy
§ 1 - Typy středních škol
§ 2 - Počty žáků ve střední škole, ve třídě a pravidla pro dělení a spojování tříd při vyučování
§ 3 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení
§ 4 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
§ 5 - Individuální vzdělávací plán, vyhláška č. 13/2005 Sb.
§ 6 - Komisionální zkouška, vyhláška č. 13/2005 Sb.
§ 7 - Uznání uceleného dosaženého vzdělání žáka
§ 8 a 9 - Uznání částečného vzdělání žáka
§ 10 - Výchovná opatření, vyhláška č. 13/2005 Sb.
§ 11 - Teoretické vyučování

Praktické vyučování
§ 12 - Náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování
§ 13 - Odborný výcvik
§ 14 - Cvičení
§ 15 - Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe
§ 16 - Sportovní příprava
§ 17 - Sportovní výcvikové a jiné kurzy a mimoškolní činnost

Vzdělávání v konzervatoři
§ 18, 19, 20 - Vzdělávání v konzervatoři

Společná,přechodná a závěrečná ustanovení
§ 21 - Uvolnění žáka se zdravotním postižením z vyučování
§ 22, 23, 25 - Společná ustanovení, vyhláška č. 13/2005 Sb.
§ 24, 26 - Přechodná ustanovení
§ 27 - Účinnost

Osobní nástroje