Logolink.png

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 9. 2013

OBSAH

§ 1 - Úvodní ustanovení k vyhlášce č. 137/2004 Sb.

§ 2 - § 24 Vyhlášky č. 137/2004 Sb. Zrušen

§ 25 - Podmínky uvádění pokrmů do oběhu

§ 26 - § 36 Vyhlášky č. 137/2004 Sb. Zrušen

§ 37 - Označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů, cukrářských výrobků a pokrmů
§ 38 - Způsob stanovení kritických bodů a jejich evidence
§ 39 - Postup při odběru a uchovávání vzorků vyrobených pokrmů

§ 40 - § 45 Vyhlášky č. 137/2004 Sb. Zrušen

§ 46 - Podmínky přípravy kojenecké stravy
§ 47 - Mateřské mléko
§ 48 - Podmínky podávání pokrmů v rámci léčebného procesu, tekuté výživy ústy a výživy aplikované gastrickou sondou
§ 49 - Pro provozování stravovacích služeb, výrobu potravin a uvádění potravin do oběhu platí zásady provozní hygieny
§ 50 - Pro provozování stravovacích služeb, výrobu potravin a uvádění potravin do oběhu platí zásady osobní hygieny
§ 51 - Zásady provozní hygieny pro ostatní výrobu, netýkající se stravování
§ 52 - Při činnostech uvedených v § 51 odst. 1 platí zásady osobní hygieny
§ 53 odst. 1 - Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví
§ 54 - Zrušovací ustanovení vyhlášky č. 137/2004 Sb.
§ 55 - Účinnost vyhlášky č. 137/2004 Sb.

Osobní nástroje