Logolink.png

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY KE STAŽENÍ

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1 - Předmět úpravy vyhlášky o schvalování účetních závěrek

§ 2 - Působnost vyhlášky č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek

§ 3 - Základní pojmy vyhlášky o schvalování účetních závěrek
§ 3 písm. a - Schvalovaná účetní závěrka - definice
§ 3 písm. b - Dotčená účetní jednotka - definice
§ 3 písm. c - Schvalující orgán účetní závěrky - definice
§ 3 písm. d - Účetní jednotka schvalující účetní závěrku - definice
§ 3 písm. e - Dotčená osoba účetní jednotky - definice

ČÁST DRUHÁ

ORGANIZACE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
HLAVA I
SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SCHVALUJÍCÍM ORGÁNEM
Díl 1
Činnosti při schvalování


§ 4 - Zajištění a příprava podkladů pro schvalování účetních závěrek

§ 5 - Podklady pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů při schvalování účetních závěrek schvalujícím orgánem
§ 5 písm. a - Schvalovaná účetní závěrka schvalujícím orgánem
§ 5 písm. b - Zpráva auditora o ověření účetní závěrky, o výsledku finanční kontroly, zpráva o přezkumu hospodaření
§ 5 písm. c - Zpráva útvaru interního auditu pro schvalující orgán
§ 5 písm. d - Inventarizační zpráva a další účetní záznamy pro schvalující orgán
§ 5 písm. e - Účetní záznamy a doplňující informace pro schvalující orgán

§ 6 - Schválení účetní závěrky schvalujícím orgánem

§ 7 - Neschválení účetní závěrky schvalujícím orgánem

§ 8 - Náprava nedostatků při neschválení účetní závěrky schvalujícím orgánem z věcných důvodů

§ 9 - Náprava nedostatků při neschválení účetní závěrky schvalujícím orgánem z formálních důvodů

§ 10 - Dodatečný postup schvalujícího orgánu při neschválení účetní závěrky

§ 11 - Protokol o schvalování účetní závěrky schvalujícím orgánem

§ 12 - Bližší podmínky hlasování o schválení účetní závěrky schvalujícím orgánem


Díl 2
Činnosti v průběhu účetního období


§ 13 - Organizace činností souvisejících se schvalováním účetní závěrky

§ 14 - Předávání podkladů a podněty orgánu schvalujícího účetní závěrku

§ 15 - Dotčené osoby účetní jednotky při schvalování účetní závěrky schvalujícím orgánem


HLAVA II
SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SCHVALUJÍCÍ ÚČETNÍ JEDNOTKOU
Díl 1
Činnosti při schvalování


§ 16 - Zajištění a příprava podkladů pro schvalování účetní závěrky schvalující účetní jednotkou

§ 17 - Podklady k schvalování účetní závěrky pro schvalující účetní jednotku
§ 17 písm. a - Účetní závěrka schvalovaná schvalující účetní jednotkou schvalující účetní jednotkou
§ 17 písm. b - Zpráva o výsledku finanční kontroly a schvalující účetní jednotka
§ 17 písm. c - Zpráva útvaru interního auditu a schvalující účetní jednotka
§ 17 písm. d - Inventarizační zpráva, další účetní záznamy a schvalující účetní jednotka
§ 17 písm. e - Účetní záznamy a doplňující informace pro schvalující účetní jednotku

§ 18 - Schválení účetní závěrky schvalující účetní jednotkou

§ 19 - Neschválení účetní závěrky schvalující účetní jednotkou

§ 20 - Náprava nedostatků při neschválení účetní závěrky schvalující účetní jednotkou z věcných důvodů

§ 21 - Náprava nedostatků při neschválení účetní závěrky schvalující účetní jednotkou z formálních důvodů

§ 22 - Dodatečný postup účetní jednotky schvalující účetní závěrku

§ 23 - Protokol o schvalování účetní závěrky schvalující účetní jednotkou

§ 24 - Bližší podmínky hlasování orgánu účetní jednotky schvalující účetní závěrku

Díl 2
Činnosti v průběhu účetního období


§ 25 - Organizace činností účetní jednotky schvalující účetní závěrku

§ 26 - Předávání podkladů a podněty účetní jednotky schvalující účetní závěrku

§ 27 - Dotčené osoby účetní jednotky při schvalování účetní závěrky

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ


§ 28 - Způsob stanovení termínů při schvalování účetní závěrky

§ 29 - Další činnosti související se schvalováním účetní závěrky
§ 29 odst. 1 - Schválení výsledku hospodaření
§ 29 odst. 2 - Určení složení členů schvalujícího orgánu
§ 29 odst. 3 - Tříčlenný orgán schvalující účetní závěrku
§ 29 odst. 4 - Informace o schválení či neschválení účetní závěrky

§ 30 - Přechodná ustanovení související se schvalováním účetní závěrky

ČÁST ČTVRTÁ

§ 31 - Účinnost vyhlášky č. 220/2013 o schvalování účetní závěrky

Osobní nástroje