Logolink.png

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel – předmět vyhlášky

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Tato vyhláška upravuje
a) způsob vedení registru silničních motorových vozidel a přípojných vozidel, zvláštních motorových vozidel (dále jen "registr silničních vozidel"), podrobnosti o údajích zapisovaných do registru silničních vozidel, způsob vyznačování změn v registru silničních vozidel a vzory jednotlivých tiskopisů používaných k registraci vozidel,

b) vzor technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor technického průkazu zvláštního motorového vozidla,

c) vzor osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla,

d) způsob, rozsah a lhůty pro předávání údajů obecními úřady obcí s rozšířenou působností a orgány uvedenými v § 4 odst. 6 zákona (dále jen "registrační místo") do centrálního registru silničních vozidel a zvláštních motorových vozidel (dále jen "centrální registr silničních vozidel"), zveřejňování statistik o vozidlech registrovaných v registru silničních vozidel,

e) způsob provádění zápisů v technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, technickém průkazu zvláštního motorového vozidla obecním úřadem obce s rozšířenou působností,

f) postup v případě ztráty nebo zničení technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, technického průkazu zvláštního motorového vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla nebo registrační značky,

g) formu, obsah a provedení registrační značky, druhy registračních značek a způsob jejich vydávání a nakládání s nimi; provedení tabulek registrační značky a způsob umístění tabulek registrační značky na silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo a zvláštní motorové vozidlo.

Právní rámec

§ 1 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

Odkazy

Daň silniční
Registrační značka
Tabulka registrační značky
Rozlišovací značka státu
Doplňková rozlišovací značka
Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
Technický průkaz zvláštního motorového vozidla
Osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla

Osobní nástroje