Logolink.png

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby – obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Vyhláška č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
§ 2 - Příjem dokumentů
§ 3 - Příjem dokumentů v digitální a analogové podobě
§ 4 - Veřejnoprávní původce a spisová služba
§ 5 - Adrese na obálce - postup zpracování
§ 6 - Doručení datové zprávy
§ 7 - Označování dokumentů
§ 8 - Evidence dokumentů
§ 9 - Dokumenty podléhající a nepodléhající evidenci
§ 10 - Samostatná evidence dokumentů - právní předpis
§ 11 - Číslo jednací a evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů
§ 12 - Tvorba spisu
§ 13 - Rozdělování a oběh dokumentů
§ 14 - Vyřizování dokumentů a spisů
§ 15 - Podrobnosti zpracování a struktura spisového a skartačního plánu
§ 16 - Vyhotovování dokumentů
§ 17 - Podepisování dokumentů a užívání úředních razítek
§ 18 - Odesílání dokumentů
§ 19 - Ukládání dokumentů
§ 20 - Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení
§ 21 - Skartační návrh na vyřazení dokumentů, spisů a úředních razítek
§ 22 - Spisová rozluka
§ 23 - Výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě
§ 24 - Údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu dokumentu
§ 25 - Jmenný rejstřík
§ 26 - Vedení spisové služby v mimořádných situacích

§ 27 - Zrušovací ustanovení
§ 28 - Účinnost

Osobní nástroje