Logolink.png

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY KE STAŽENÍ

Aktualizace k 1. 1. 2013

OBSAH

§ 1 - Předmět úpravy

§ 2 - Základní pojmy
§ 2 písm.a) - Prvotní inventura
§ 2 písm.b) - Rozdílová inventura
§ 2 písm.c) - Dodatečný inventurní soupis
§ 2 písm.d) - Inventurní zápis
§ 2 písm.e) - Inventarizační zpráva
§ 2 písm.f) - Inventarizace vybraného majetku
§ 2 písm.g) - Inventurní závěr
§ 2 písm.h) - Inventarizační položka
§ 2 písm.i) - Část inventarizační položky
§ 2 písm.j) - Pomocná evidence
§ 2 písm.k) - Inventurní evidence
§ 2 písm.l) - Jiná evidence
§ 2 písm.m) - Inventarizační evidence
§ 2 písm.n) - Inventarizační identifikátor
§ 2 písm.o) - Zúčtovatelný rozdíl

§ 3 - Inventarizační činnosti
§ 3 - odst.1 - Zajištění činností při inventarizaci
§ 3 - odst.2 a 3 - Vybraná účetní jednotka dále zajistí
§ 3 - odst.4 - Využití inventarizační evidence

§ 4 - Inventarizační komise a ústřední inventarizační komise
§ 5 - Plán inventur
§ 6 - Provedení fyzické inventury
§ 7 - Provedení dokladové inventury
§ 8 - Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis
§ 9 - Inventarizační identifikátor - charakteristika
§ 10 - Průběžná inventarizace
§ 11 - Inventarizace ve zvláštních případech
§ 12 - Inventarizační činnosti u vybraného majetku
§ 13 - Inventarizační identifikátor vybraného majetku
§ 14 - Provádění inventur vybraného majetku
§ 15 - Inventurní závěr vyhotovovaný účetní jednotkou

§ 16 - Postup účetních jednotek neprovádějících víceleté zjišťování skutečného stavu vybraného majetku

§ 17 - Přechodná ustanovení o Inventarizaci majetku a závazků
§ 18 - Účinnost vyhlášky

Odkazy

Revize knihovního fondu - odkaz na § 7 vyhlášky č. 88/2002 Sb. [1]

Osobní nástroje